Nova ulaganja u vodoopskrbu

Na području grada Gospića kontinuirano se ulaže u proširenje vodoopskrbne mreže kako bi kućanstva koja još nemaju vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava dobila pitku vodu.

Krajem prošlog tjedna izvršeno je uvođenje u početak radova na Izgradnji vodoopskrbe naselja Zavođe. Ovim najnovijim ulaganjem izgradit će se nova vodoopskrbna mreža u duljini od 1.29 km.
Vrijednost okvirnog sporazuma je 1.150.411, 00 kuna, a radove će izvoditi tvrtka Komunalac Gospić d.o.o. čemu je prethodio postupak javne nabave na koji su se javila četiri zainteresirana gospodarska subjekta. Sufinanciranje je osigurano s 80% učešća Hrvatskih voda, a preostalih 20% osigurat će Usluga d.o.o. iz naknade za razvoj.

U narednih nekoliko tjedna izvršit će se nabava potrebnog materijala i geodetski terenski radovi, a izgradnja će započeti krajem rujna te se planira da prva kućanstva dobiju vodu tijekom jeseni.

Ovo je samo jedan u nizu od ovogodišnjih  projekata gradskog poduzeća Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.

Tako je ove godine potpisan ugovor za izgradnju vodoopskrbe u onim dijelovima Široke Kule koji još nemaju pitku vodu. Vrijednost tog ugovora je 8.368.704,25 kuna, a obuhvaća izgradnju 6.5 km cjevovoda i precrpno postrojenje koje će osigurati vodu na višim područjima.

U tijeku izrada idejnog i glavnog projekta vodocrpilišta ”Divoselo” i spojnih cjevovoda za uključivanje u vodoopskrbni sustav. Izgradnjom novog vodocrpilišta u Divoselu riješit će se problem vodoopskrbe šireg područja Gospića.

U provedbi je i najvrjedniji projekt Usluge d.o.o. vrijedan 215 milijuna kuna, Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić-Lički Osik-Perušić.

Back to top