Novo ciklo odmorište u Ličkom Osiku

S ciljem da se obogati javna cikloturistička infrastruktura Grad Gospić prijavio je projekt Biciklističko odmorište „Stara šterna Milankovac“ u Ličkom Osiku za obnovu i uređenje, shvaćajući ulogu cikloturizma kao važnog segmenta u razvoju turističkog proizvoda. Na odmorištu se nalazi stara šterna izgrađena 1877. godine odnosno cisterna kružnog okna građena od kamena, koja je bila u derutnom stanju te se je kroz projektne aktivnosti obnovila. U sklopu projekta postavljena je urbana oprema: bike servisna stanica, nadstrešnica, pametna klupa i stalak za bicikle.

Svrha projekta je unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, turističke kvalitete i sadržaja namijenjenih cikloturizmu, te povećanje zadovoljstva cikloturista ponudom na području Gospića kroz uređenje biciklističkog odmorišta i stvaranja novog turističkog proizvoda.

Grad Gospić jedan je od glavnih dionika Operativnog plana razvoja cikloturizma Ličko-senjske županije za razdoblje 2017-2020., te je putem Ličko-senjske županije, koja je bila prihvatljiv prijavitelj, prijavio projekt kojeg je financiralo Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu .

Prateći europske trendove u kojima aktivni turizam ima sve više ljubitelja ove godine prijavljen je projekt uređenja biciklističkih odmorišta na biciklističkoj ruti Jasikovac- Žabica- Lički Novi – Rizvanuša – Brušane – Lički Novi – Podoštra – Put hrvatske garde – Kaniška – Jasikovac.

Back to top