OBAVIJEST Grad Gospić priprema se za korištenje sredstava iz ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Sukladno točci 2.3.1. Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0., donesene od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021.g. (KLASA:910-08/21-07/1, URBROJ 538-06-3-1-1/280-21-7), gradonačelnik Grada Gospića(grada središta) obavještavajavnost o početku izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića sa Sjednice održane 31. siječnja 2022. godine pokrenuti su koraci u postupku izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić s pripadajućim provedbenim aktima Komunikacijskom strategijom i komunikacijskim akcijskim planom te Akcijskim planom za provedbu.

Strategija razvoja urbanog područja Gospić preduvjet za korištenje sredstava iz ITU mehanizma, a ista će biti dio obvezne dokumentacije koju će svi ITU gradovi, trebati priložiti u projektnoj prijavi na poziv kojeg će uskoro raspisati Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije. Ukupna sredstva koja će kroz ovaj mehanizam biti na raspolaganju za 22 urbana područja u Republici Hrvatskoj iznose 5,16 milijardi kuna.

Putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) na ubranom području Gospić, pruža se mogućnost financiranja širokog spektra investicija, a koje, između ostalog, uključuju infrastrukturu predškolskog odgoja, nabavu ekološki prihvatljivih vozila i voznog parka, ulaganja u javnu turističku te u zelenu infrastrukturu. Koristeći dostupna sredstva kroz ovaj mehanizam urbana područja mogu također ulagati u višenamjensku sportsku, edukacijsku, sigurnosnu i društvenu infrastrukturu, u razvoj ili nadogradnju digitalnih usluga i proizvoda, izgradnju i opremanje poslovne infrastrukture za potrebe malog i srednjeg poduzetništva, kao i u opremanje socijalne infrastrukture. Područja ulaganja uključuju kulturnu baštinu (građevinski i konzervatorski radovi na objektima kulturne baštine) te tzv. Brownfield projekte, a koji obuhvaćaju bivše industrijske i vojne lokacije, onečišćena zemljišta, napuštene lokacije i objekte te njihovu obnovu i revitalizaciju, odnosno prenamjenu u objekte društvene, obrazovne, kulturne, sportske, turističke i druge namjene ili u zelene površine.

Podsjetimo, ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih program te ulaganja tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije Urbano područje Gospić čine Gospić kao grad središte te općine Perušić i Udbina kao sastavnice.

 

Back to top