Gradonačelnik i službenici Grada Gospića u suradnji s Komunalcom Gospić d.o.o. će u narednom razdoblju (počevši s ponedjeljkom  (26.08.2019. pa nadalje) održavati radne sastanke po naseljima na području Grada Gospića. Teme radnih sastanaka su:

  1. Prostorni plan (VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Gospića, prenamjena zemljišta).
  2. Ceste na području Grada Gospića (izgradnja novih cesta, održavanje postojećih cesta, zimska služba).
  3. Javna rasvjeta na području Grada Gospića (izgradnja nove javne rasvjete, održavanje postojeće javne rasvjete).
  4. Otpad (skupljanje i odvoz miješanog otpada iz kućanstva, divlja odlagališta otpada).
  5. Poljoprivredno zemljište (državno poljoprivredno zemljište, privatno poljoprivredno zemljište, zakup poljoprivrednog zemljišta).
  6. Zaštita životinja (konji, psi, mačke i druge životinje, izgubljene životinje, sklonište za životinje).
  7. Obveze i odgovornosti građana (uređenje zapuštenih živica i stabala pored ceste, neodgovorno odbacivanje otpada u okoliš, briga o zakupljenom poljoprivrednom zemljištu, odgovornost posjednika životinja, zatrpavanje odvodnih kanala, jaraka i otvora propusta)

Na radnim sastancima građani će moći davati primjedbe, prijedloge, pohvale i postavljati pitanja u vezi navedenih tema.

Ovim putem pozivamo građane da prisustvuju radnim sastancima.

Detaljne informacije o datumu, vremenu i lokaciji radnog sastanka građani mogu dobiti od svojih predsjednika mjesnih odbora te putem plakata i letaka.

 

Grad Gospić

Back to top