OBAVIJEST korisnicima vodoopskrbnog sustava

O B A V I J E S T

korisnicima vodoopskrbnog sustava

kojom se potrošači obavještavaju da na dijelu izvorišta na području Pazarišta postepeno dolazi do smirivanja mutnoće vode te da je poduzetim regulacijskim radnjama obuhvat naselja u kojima voda nije za piće smanjen na uže područje.

Sukladno navedenom voda još uvijek nije za piće u naseljima: Velika i Mala Plana, Podastrana, Donje Pazarište, Popovača Pazariška.

Kontinuiranim internim praćenjem odnosno kontrolom,  u naseljima Kalinovača, Aleksinica, Vaganac, Vranovine, Oteš i Klanac utvrđeno je da je voda bez mutnoće i količinom rezidualnog klora u granicama, ali se iz preventivnih razloga preporuča prokuhavanje.

Stanje vode kontroliramo, poduzimamo sve potrebne radnje i normalizaciju očekujemo u najkraćem roku, a potrošače ćemo obavijestiti čim voda na spomenutim područjima ponovo bude pitka. Situaciju otežava i smanjena izdašnost vode u izvorištima na području Pazarišta, te su iz tog razloga na navedenom području sniženi tlakovi u vodoopskrbnoj mreži.

Na ostalim područjima nema problema u vodoopskrbi.

                 USLUGA d.o.o.

 

Back to top