Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crna duliba – Metla na području Šumarije Karlobag.

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Crna duliba – Metla na području Šumarije Karlobag.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj, na području dijelova katastarskih općina Baške Oštarije, Brušane, Bužim, Cesarica i Trnovac, odnosno Općine Karlobag i Grada Gospića.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 18. lipnja 2019. godine u 9:45:00 sati u prostorijama Šumarije Gospić u Gospiću, Kaniška 15. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 

Back to top