Obavijest o javnom uvidu i javnom izlaganju prijedloga Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Štirovača na području Šumarije Perušić

Uprava šuma Podružnica Gospić obavještava sve zainteresirane strane da je u fazi izrade Programa gospodarenja s planom upravljanja područjem ekološke mreže za gospodarsku jedinicu Štirovača na području Šumarije Perušić.

Navedena gospodarska jedinica se nalazi u Ličko – senjskoj županiji, Grada Gospića na području dijelova katastarskih općina: Donje Pazarište.

Javni uvid se može izvršiti u roku od 30 dana od objave ovoga oglasa u Odjelu za uređivanje šuma UŠP Gospić, Budačka 23., u Gospiću, radnim danom od 8 – 14 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 14. lipnja 2019. godine u 11:15 sati u prostorijama Šumarije Perušić u Perušiću, Dr. Ante Starčevića 9. Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati u roku od 15 dana nakon javnog izlaganja, na adresu UŠP Gospić, Odjel za uređivanje šuma, Budačka 23., Gospić. Izviješće o javnom izlaganju s očitovanjem na primjedbe bit će objavljen na web stranicama Hrvatskih šuma 60 dana od dana objave.

 

Back to top