OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA GRADSKOG UPRAVNOG ODJELA ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU GRADA GOSPIĆA

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za imenovanje pročelnika Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu Grada Gospića, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 5/14 od 15. siječnja  2014., koji su prijavu podnijeli pravodobnu i urednu, te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, da će prethodna provjera  znanja i sposobnosti  održati se

dana 4. veljače 2014. godine u 9.00 sati
na adresi: Grad Gospić, Budačka 55, u Gradskoj vijećnici

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja

  1. Josip Kovačević
  2. Željko Mataija
  3. Zdenko Šubarić

Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,  smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz područja iz kojih se provjera vrši, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web stranici Grada Gospića, www.gospic.hr

Klasa: 112-02/14-01/02
Urbroj: 2125/01-02-14-08
Gospić,  30. siječnja 2014. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back to top