OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam službenika/ce u Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 131/13 od 30.listopada 2013. godine, koji su prijavu podnijeli pravodobnu i urednu, te koji ispunjavaju formalne uvjete  natječaja, da će prethodna provjera  znanja i sposobnosti  održati se

dana 19. studenog 2013. godine u 9.00 sati

na adresi: Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg S.Radića 14

            Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,  smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

            Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz područja iz kojih se provjera vrši, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web stranici Grada Gospića, www.gospic.hr 

Klasa: 112-02/13-01/05
Urbroj: 2125/01-04-13-09
Gospić,  12.studenog 2013. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back to top