Obavijest o testiranju kandidata za prijam u službu

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Gospić, Tajništvo, Odsjek za protokol i opće poslove, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br 66/11 od 15. lipnja 2011. godine, koji su prijavu podnijeli pravodobno, te koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, da će prethodna provjera znanja i sposobnosti održati

dana 11. srpnja 2011. godine u 9.00 sati
na adresi: Grad Gospić, Budačka 55, Gradska vijećnica

Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz područja iz kojih se provjera vrši, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web stranici Grada Gospića, www.gospic.hr

Klasa: 112-03/11-01/03
Urbroj: 2125/01-05-11-17
Gospić, 04. srpnja 2011. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Back to top