OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine br: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu  natječaja za imenovanje  pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i o upravu, ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  objavljuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo je utvrdilo da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti  za imenovanje pročelnika/pročelnice Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu   mogu pristupiti slijedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  1. 1.Barbara Tomljenović Jurković
  2. 2.Marija Tomljenović Borovac
  3. 3.Ivana Kaleb Asić

Imenovane kandidatkinje  trebaju pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati dana:

13.12.2017.god. u 9,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, Budačka 55 , Gospić

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknade provjere znanja i sposobnosti bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da pristupi testiranju u navedeno vrijeme.

Pisani dio provjere znanja i sposobnosti sastoji se od 6 pitanja iz svakog područja  testiranja, na koji treba odgovoriti zaokruživanjem jednog točnog odgovora ili upisivanjem odgovora na praznu crtu ispod pitanja.

Svaki točan odgovor donosi 1 (jedan) bod. Na intervju koji će  se provesti neposredno  nakon pisanog dijela provjere znanja, pozvani će biti samo oni kandidati koji su ostvarili najmanje  50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Rezultati pismenog dijela provjere znanja i sposobnosti te intervjua biti će objavljeni kandidatima nakon testiranja.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Gospića i na Oglasnoj ploči Grada Gospića. 

                                                                                                                 POVJERENSTVO

Back to top