Obavijest o testiranju

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
ZA PRIJAM   U SLUŽBU NAMJEŠTENIKA U PISARNICI
U GRADSKI UPRAVNI ODJELA ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Namještenika u pisarnici , SSS, tehničke ili društvene struke, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 56/12 od 25.05.2012.god., koji su svoju prijavu podnijeli pravovremeno, te koji  ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti ( pismeni test i razgovor (intervju )) održati

Dana 14. lipnja 2012. god. u 9,00 sati

na adresi, Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, Velika vijećnica.

Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja iz kojih se provjera vrši, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web-stranici Grada Gospića www.gospic.hr

Klasa:112-03/12-01/01
Urbroj:2125/01-03-12-09
Gospić, 07.06.2012.god.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Back to top