Obavijest: Odvoz miješanog komunalnog otpada i papira

Zbog neradnog dana 25. prosinca (Božić) neće se odvoziti miješani komunalni otpad prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u utorak, 24. prosinca 2019.g.

Promjena rasporeda odnosi se na korisnike u ulicama:

Kaniška, Put pobjede Hrvatske garde, Ivana Horvaćanina, Čanić gaj, Mirkovci, Kralja Tomislava, Pazariška, Zagrebačka, Kneza Jerka Rukavine, Trnovačka, Podoštra, Katarine Zrinske, Budačka, Brušane.

Također,dana 01. siječnja (Nova Godina) neće se odvoziti miješani komunalni otpad,za iste korisnike u navedenim ulicama,prema utvrđenom rasporedu već će se  obaviti u utorak, 31. prosinca 2019.g.

 

S poštovanjem,

 

Direktor: Milan Mataija, bacc.oec

 

 

 

 

Back to top