Obavijest poljoprivrednicima s područja Grada Gospića

Grad Gospić obavještava poljoprivrednike, (nositelje OPG-a te trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne ili prerađivačke djelatnosti) sa sjedištem na području Gospića, koji su se planirali u 2020. godini prijaviti na Javni poziv za dodjelu potpora za mjere iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022.:

  • ulaganja u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
  • nabava mehanizacije, strojeva i opreme

 da će se Javni poziv objaviti krajem 2020. godine sukladno prilivu sredstava u gradski proračun.

 Naime, Ministarstvo poljoprivrede, zbog  novonastale situacije vezane uz epidemiju korona virusa, odgodilo je plaćanje zakupa poljoprivrednog zemljišta. Budući da se ovaj Program financira upravo iz sredstava uplaćenih s osnove zakupa poljoprivrednog zemljišta Grad Gospić taj Javni poziv planira objaviti krajem 2020. godine.

Stoga Grad Gospić moli potencijalne prijavitelje za razumijevanje te čuvanje financijske dokumentacije (RAČUNA) za nabavljenu opremu i mehanizaciju čiji trošak će biti prihvatljiv  u trenutku raspisivanja Javnog poziva.

 

S poštovanjem,

 

GRAD GOSPIĆ

Back to top