Temeljem Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 7/19), obveze građana Grada Gospića u vezi uklanjanja snijega i leda su sljedeće:

  • Vlasnici građevina čije strehe imaju nagib prema površinama javne namjene, a koje su na takvoj udaljenosti da s njihovih krovova može pasti snijeg na iste, dužni su ugraditi snjegobrane na krovne plohe i održavati ih u ispravnom stanju.
  • Snijeg i led s krovova zgrada čisti se kada postoji mogućnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaznika i vozila. Snijeg i leda s krovova zgrada dužni su ukloniti (čistiti) vlasnici zgrada.
  • Snijeg i led s površina za pristup zgradama do javnih prometnih površina dužni su ukloniti (čistiti) vlasnici odnosno korisnici zgrada.
  • Snijeg i led s nogostupa uz kioske i pokretne naprave dužni su ukloniti (čistiti) vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.
  • Snijeg i led s nogostupa ispred poslovnog prostora, uz prometne površine dužni su ukloniti (čistiti) vlasnici poslovnog prostora, odnosno, njegovi korisnici.

Također, građani se obavještavaju da je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, vrtova i drugih slobodnih površina na ulice i pješačke staze, bacanje snijega ispred zgrade na ulicu, zatrpavanje snijegom slivnika i šahtova te deponiranje snijega i leda u parkove i zelene površine.

 

KOMUNALNO REDARSTVO
GRADA GOSPIĆA

Back to top