OBAVIJEST VLASNICIMA/POSJEDNICIMA PASA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA

TEMELJEM ČLANKA  45. ZAKONA O VETRINARSTVU (NN 82/13,148/13 i 115/18) i ČLANKA 11. I 25. ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA (SLUŽBENI VJESNIK GRADA GOSPIĆA BROJ 04/18) SVI PSI MORAJU BITI OZNAČENI MIKROČIPOM NAJKASNIJE 90 DANA OD DANA ŠTENENJA.

GRAD GOSPIĆ FINANCIRA U CIJELOSTI OZNAČAVANJE PASA (BEZ OBZIRA NA PASMINU I DOB) VLASNICIMA/POSJEDNICIMA PASA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA. IZNOS KOJI SE FINANCIRA OVOM MJEROM JE 100,00 KN S PDV-OM PO OZNAČENOM PSU.

OVIM PUTEM APELIRA SE NA VLASNIKE/POSJEDNIKE PASA KOJI NISU OZNAČENI MIKROČIPOM DA TO UČINE NAJKASNIJE DO 01.05.2019. GODINE.

NAKON OVOG ROKA KOMUNALNI  REDARI TEMELJEM ZAKONSKE OBVEZE I OVLASTI OBAVLJAT ĆE KONTROLU SVIH PASA NA PODRUČJU GRADA GOSPIĆA TE UKOLIKO ZATEKNU NEOZNAČENOG PSA, VLASNIK/POSJEDNIK PSA ĆE BITI DUŽAN PLATITI NOVČANU KAZNU U IZNOSU OD 1.000,00 DO 1.500,00 KN.

 

Back to top