Obavijest za građane starije životne dobi

U sklopu projekta „Zaštita prava starijih osoba – promocija, informacija, edukacija“  kojeg provodi Udruga „MI“ – Split u partnerstvu s Udrugom socijalnih radnika Zadar i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, omogućeno je besplatno pravno savjetovanje o pravima starijih osoba: online i telefonsko savjetovanje sa stručnjacima po pitanjima zaštite prava starijih osoba.

Putem e-mail adrese savjet@seniori.hr ili telefonskim kontaktom na broj 021/320-133 starije osobe mogu uputiti pitanja stručnjacima koje će projektni tim zatim proslijediti stručnjacima na području prava, socijalne skrbi i zdravstva.

O PROJEKTU

Nositelj projekta: Udruga „MI“ – Split

Partneri: Udruga socijalnih radnika Zadar, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije

Opći cilj

Podizanje kvalitete života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu i prevencije socijalne isključenosti  starijih osoba.

Specifični cilj

Povećati zaštitu i razinu osviještenosti starijih osoba i osoba uključenih u pružanje pomoći starijim osobama o problemu iskorištavanja i nasilja nad starijim osobama različitim promotivnim i edukativno-informativnim aktivnostima.

Rezultati

  1. Unaprijeđena razmjena informacija i iskustva stručnjaka i osoba koje skrbe o starijim osobama o problemima zaštite starijih osoba u području 5 županija (Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska)
  2. Povećana koordinacija potpore zaštite starijih osoba putem edukativnih i promotivnih aktivnosti

Aktivnosti:

  1. Promotivne aktivnosti

1.1. Medijska promocija: intenzivna promocija projektnih aktivnosti putem lokalnih i regionalnih medija.

1.2. Stručni članci: kontinuirano objavljivanje stručnih članaka putem portala www.seniori.hr u suradnji sa stručnjacima iz područja prava, socijalne skrbi i zdravstva.

  1. Informativno-edukativne aktivnosti

2.1. Predavanja za starije osobe: organizacija 10 javnih predavanja na temu zaštite prava prilikom potpisivanja ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju starijih osoba u suradnji sa stručnjacima i relevantnim dionicima na području 5 županija – 20 osoba po predavanju.

2.2. Koordinacija stručnjaka: organizacija 5 radnih sastanaka sa stručnjacima na području 5 županija s ciljem jačanja suradnje među organizacijama i institucijama koje skrbe o starijim osobama – 10 sudionika po sastanku.

2.3. Izrada brošure o zaštiti prava starijih osoba: izrada i distribucija brošure čiji će se sadržaj odnositi na ključne informacije o zaštiti prava starijih osoba po pitanjima pravnih, socijalnih i ostalih prava. Teme koje će biti obrađene u brošuri odnose se na pitanja potpisivanja ugovora o uzdržavanju, zaštiti od nasilja, odabiru smještaja  i relevantnim dionicima za savjetovanje i pomoć starijim osobama.

2.3. Pravno savjetovanje o pravima starijih osoba: online i telefonsko savjetovanje sa stručnjacima po pitanjima zaštite prava starijih osoba. Putem e-mail adrese savjet@seniori.hr ili telefonskim kontaktom (021/320-133) starije osobe mogu uputiti pitanja stručnjacima koje će projektni tim zatim proslijediti stručnjacima na području prava, socijalne skrbi i zdravstva.

Back to top