Obavijest

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 08/13, 01/14) i Odluke o visini iznosa Pomoći nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015., Grad Gospić osigurava financijsku pomoć za nabavu školskih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola u iznosu 50℅ od ukupnog iznosa cijene udžbenika.
Navedeno pravo ostvaruju učenici, odnosno obitelji učenika koji:
-isto ne ostvaruju po nekoj drugoj osnovi (Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji);
-imaju prebivalište na području Grada Gospića najmanje 6 mjeseci prije dana podnošenja zahtjeva;
-ispunjavaju uvjet prihoda:
·dvočlana obitelj do 2.000,00 kn
·tročlana obitelj do 2.700,00 kn
·četveročlana obitelj do 3.400,00 kn
·peteročlana obitelj do 4.100,00 kn
Ako obitelj ima više od 5 članova, cenzus prihoda za svakog daljnjeg člana povećava se za 300,00 kn (6.-člana do 4.400,00, 7.-člana do 4.700,00 kn, ….).
Zahtjev za novčanu pomoć za nabavu školskih udžbenika može se podignuti u Gradu Gospiću, Budačka 55, 53 000 Gospić ili isprintati sa web stranice Grada Gospića (www.gospic.hr). PREUZETI OVDJE
 
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
·Presliku osobne iskaznicu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva;
·Uvjerenje o prebivalištu za sve maloljetne članove kućanstva; 
·Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj u zadnja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva (za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu);
·Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (za sve članove kućanstva);
·Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za radno sposobne nezaposlene članove kućanstva);
·Uvjerenje od škole da su/je djeca/te upisan/i u tekuću školsku godinu;
·Potvrdu o visini dohotka od Porezne uprave (za sve članove kućanstva);
·Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva popunjenu i potpisanu u Odjelu (nalazi se na zahtjevu za novčanu pomoć nabave školskih udžbenika);
·Presliku tekućeg računa (IBAN);
·Po potrebi i ostale dokaze.
 
Rok za podnošenje zahtjeva za pomoć za nabavu školskih udžbenika je do 01. rujna 2014. godine.
Back to top