Obavjest o testiranju

Obavjest o testiranju kandidata za prijam u službu
vježbenika u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 144/11 od 14. prosinca 2011. godine, koji su prijavu podnijeli pravodobnu i urednu, te koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, da će prethodna provjera  znanja i sposobnosti  održati se

dana 09. siječnja 2012. godine u 9.00 sati

na adresi: Grad Gospić, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg S.Radića 14

Ukoliko prijavljeni kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,  smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.
Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz područja iz kojih se provjera vrši, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su na web stranici Grada Gospića www.gospic.hr

Klasa: 112-01/11-01/07
Urbroj: 2125/01-05-11-12
Gospić,  30. prosinca 2011. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

Back to top