Obilježen Svjetski dan prevencije seksualnog zlostavljanja djece i Međunarodni dan prava djeteta

Grad Gospić i Ličko-senjska županija su 21. studenog 2012. godine obilježili Svjetski dan prevencije seksualnog zlostavljanja djece i Međunarodni dan prava djeteta.
Učenici osnovnih škola su izradili poruke za odrasle te su ih zajedno sa djelatnicima Grada Gospića i Ličko-senjske županije dijelili građanima kako bi odraslima skrenuli pozornost na prava koja imaju i koja su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta.

Medunarodni dan prava djeteta 2 Medunarodni dan prava djeteta 3 Medunarodni dan prava djeteta 5

Back to top