OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA I KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste objavljene su u petak, 30. travnja 2021. u 17.56 sati, a od kojeg trenutka teče rok za prigovore.

 

OBJAVA KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GISPIĆA I KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA GRADA GOSPIĆA

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gospića, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića, kao i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gospića.

Na osnovi članka 22. Zakona o lokalnim izborima  („Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gospića, utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidature za izbor gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića.

zbirna lista gradonačelnici

 

 

Na osnovi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12,121/16, 98/19, 42/20,144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Gospića utvrdilo je i prihvatilo te objavilo pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Gospića.

 

Za objavu na stranici - gradsko vijeće

 

 

Back to top