Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune PPUG Gospića

002. Odluka o zapocinjanju OSPUO VII ID PPUG Gospica - SCAN - POTPISANO
Back to top