Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Održan 24. Kolegij Gradonačelnika
https://gospic.hr/odrzan-24-kolegij-gradonacelnika/

Održan 24. Kolegij Gradonačelnika

Objavljeno 13. ožujka 2012. | Gospic.hr

Kategorije: ,

13. ožujka 2012. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 24. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1.    Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Grada Gospića
2.    Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“
3.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
4.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
5.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića
6.    Prijedlog Odluke o davanju uvjetne prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
7.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
8.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2011. godinu
9.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini
10.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
11.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
12.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2011. godinu
13.    Prijedlog Zaključka o pristupanju sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
14.    Prijedlog Odluke o davanju na korištenje kat. čest. br. 3417/4 k.o. Smiljan, Društvu za šport i rekreaciju „Velebit“ Smiljan
15.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za formiranje građevinske čestice nužne za redovitu uporabu građevine

Održan 24. Kolegij Gradonačelnika | Grad Gospić

Održan 24. Kolegij Gradonačelnika

13. ožujka 2012. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 24. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1.    Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Grada Gospića
2.    Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Gospića unutar „Zone poslovnih namjena Smiljansko polje“
3.    Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
4.    Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta
5.    Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje triju koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Gospića
6.    Prijedlog Odluke o davanju uvjetne prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
7.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
8.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića za 2011. godinu
9.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Gospića u 2011. godini
10.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
11.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini
12.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2011. godinu
13.    Prijedlog Zaključka o pristupanju sklapanju Ugovora o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
14.    Prijedlog Odluke o davanju na korištenje kat. čest. br. 3417/4 k.o. Smiljan, Društvu za šport i rekreaciju „Velebit“ Smiljan
15.    Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za formiranje građevinske čestice nužne za redovitu uporabu građevine