Održan 26. Kolegij Gradonačelnika

11. travnja 2012. godine u Uredu gradonačelnika, održan je 26. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

1.    Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića
2.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
3.    Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
4.    Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
5.    Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora
6.    Prijedlog Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora
7.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Gospića
8.    Prijedlog Zaključka o izdavanju Tabularne izjave Hrvatskoj lutriji d.o.o. za upis prava vlasništva na poslovnom prostoru koji se nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na kat.čest. br. 2724/1 upisane u z.k. uložak br. 2309 Gospić
9.    Prijedlog Zaključka o osnivanju prava stvarne služnosti na nerazvrstanom cestovnom zemljištu u korist trgovačkog društva Plinacro d.o.o. Zagreb

Back to top