Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

15. travnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 2. Odluka o sufinanciranju troškova izgradnje građevine POS-a u gradu Gospiću
 3. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 4. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu
 5. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije
 6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 7. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
 8. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 9. Odluka o zamjeni nekretnina Grada Gospića i pravne osobe
 10. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2015. godinu
 11. Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta: Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac i Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 12. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2014. godinu
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2014. godini
 20. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića 
Back to top