Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića
https://gospic.hr/odrzana-23-sjednica-gradskog-vijeca-grada-gospica/

Održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Objavljeno 29. rujna 2016. | Gospic.hr

Kategorije: ,

28. rujna 2016. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 D n e v n i   r e d

  1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva;
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu;
  3. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića;
  4. Odluka o izmjenama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2016. godinu;
  5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2015. godinu;
  6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću;
  7. Zaključak  o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. srpnja i Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. kolovoza 2016. godine.