Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića
https://gospic.hr/odrzana-26-sjednica-gradskog-vijeca-grada-gospica/

Održana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Objavljeno 29. ožujka 2012. | Gospic.hr

Kategorije: ,

28. ožujka 2012. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2012. godinu
 2. Program javnih potreba u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi Grada Gospića za 2012. godinu
 3. Program javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2012. godinu
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2012. godinu
 6. Program javnih potreba u športu Grada Gospića za 2012. godinu
 7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 8. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 9. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2012. godini
 10. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2012. godini
 12. Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2012. godinu
 13. Odluka o izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gospića
 14. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
 15. Odluka o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća
 16. Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Gospića
 17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić u cijeni redovitog primarnog programa od 01. 04. 2012.
 18. Proračun Grada Gospića za 2012. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu, Projekcija Proračuna Grada Gospića za 2012. – 2014. godine i Plan razvojnih programa
 19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. 17, 18, 19, 20, 25 i 26 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“
 20. Zaključak o sklapanju Ugovora sa komunalnim poduzećem „Usluga“ d.o.o. Gospić
 21. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 22. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2012. godini
 23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2011. godinu
 24. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada i Financijski plan Savjeta mladih Grada Gospića za 2012. godinu