Održana 36. elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

23. rujna 2020. godine elektroničkim putem održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni sljedeći akti: 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine;
  2. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2020./2021.

 

Back to top