Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

15. studenog 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

1. Odluka o podjeli društva Usluga d.o.o. po modelu „odvajanje s preuzimanjem“
2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

Back to top