Održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

17. srpnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 11. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević” Gospić,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Like Gospić,
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Samostalne narodne knjižnice Gospić,
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Pahuljica,
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno Informativnog Centara Gospić, javne ustanove za kulturu
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Gospić
 7. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkog društava Komunalac Gospić d.o.o.,
 8. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu trgovačkog društava Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju,
 9. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Osnovne škole dr. Jure Turića, Gospić,
 10. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik,
 11. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Osnovne škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac;
 12. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Turističke zajednice Grada Gospića,
 13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice sportova grada Gospića,
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića,
 15. Odluka o davanju Izjave o osiguranju financijskih sredstava trgovačkom društvu Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić, Bužimska 10, za provedbu projekta „Izgradnja kanalizacijskog sustava u Budačkoj ulici u gradu Gospiću, Fekalna kanalizacija – I. faza”,
 16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću i područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2018./2019.,
 17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2018./2019.,
 18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenika u Dječjem vrtiću Pahuljica, u matičnom vrtiću u Gospiću i područnom vrtiću u Ličkom Osiku u pedagoškoj godini 2018./2019.,
Back to top