Održana je početna konferencija projekta „Za grad sa smiješkom“

Početna konferencija projekta „Za grad sa smiješkom“održala se danas u gradskoj vijećnici Grada Gospića.

Gospodin Karlo Starčević, gradonačelnik Grada Gospića pozdravio je sve nazočne i naglasio važnost ovog projekta za održivo gospodarenje otpadom na području grada Gospića.

Voditelj financija i administracije na projektu, gospodin Davor Nemedan kroz prezentaciju projekta upoznao je sve nazočne s temeljnim ciljevima i aktivnostima projekta.

U okviru projekta „Za grad sa smiješkom“ koji se provodi u sklopu provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom provest će se ukupno jedanaest izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadomkoje će biti unesene u informacijski sustav gospodarenja otpadom na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Projektom će se obuhvatiti minimalno 96% stanovništva na području grada Gospića.

Krajnji rezultati provedbe projekta su:

  • povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada,
  • povećanje stope recikliranja i
  • smanjenje količine odloženog biorazgradivog i komunalnog otpada.

Nositelj projekta je Grad Gospić.

Ukupno trajanje projekta je 20 mjeseci, odnosno od 18. svibnja 2018. godine do 18. siječnja 2020. godine.

Vrijednost projekta je 532.352,48 kuna, iznos koji sufinancira EU iznosi 452.499,60 kuna (84,99%), aiznos koji sufinancira Grad Gospić iznosi 79.852,88 kuna (15,01%).

  

Kontakt osoba za više informacija

Marko Bošnjak, mag. oec., Viši stručni suradnik za gospodarstvo

053/658-103,– marko.bosnjak@gospic.hr

Back to top