Održana radionica u sklopu izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić 2021. – 2027.

Grad Gospić u suradnji s tvrtkom Apsolon strategija d.o.o. završava s prvom fazom izrade Strategije razvoja urbanog područja Gospić 2021. – 2027. U tom kontekstu u KIC-u je održana radionica za članove Partnerskog vijeća čiji je glavni cilj bio predstaviti ključne nalaze analize stanja, te definirati prijedloge ključnih srednjoročnih razvojnih potreba i potencijala, viziju razvoja i preliminarne posebne ciljeve.

Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanoga područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije.

Uspješan rezultat procesa izrade SRUP-a osigurava se kroz aktivno sudjelovanje u partnerskim konzultacijama koje uključuju predstavnike svih relevantnih dionika razvoja urbanog područja tijekom cijelog postupka strateškog planiranja, tražeći njihove doprinose i uključujući ih prema potrebi.

Cilj izrade strategije je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanog područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata – drugim riječima razvoj „zajedničke strateške vizije“ koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Back to top