Održana završna konferencija projekta “Odškrinimo vrata zapošljavanju”

Grad Gospić projekt „Odškrinimo vrata zapošljavanju“  provodio je  u partnerstvu sa POU dr. Ante Starčević iz Gospića, koje posjeduje stručno-iskustvenu pomoć u provedbi obrazovanja odraslih.
Gradonačelnik Grada Gospića sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva 3. rujna 2018.godine sa Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu  politiku. Razdoblje provedbe je bilo  od 3.9.2018. do 3.9.2020.godine.
Projektom su se osigurala sredstva za edukacije, najam prostora i vidljivost te promidžbu projekta u vrijednosti 478.758,40 kn u 100 % iznosu financirano iz Europskog socijalnog fonda.
Cilj je dugotrajno nezaposlenim skupinama omogućiti dodatno jačanje znanja kroz obrazovanje i stjecanje vještina s ciljem lakše zapošljivosti.
Polaznici su bili  u rasponu od 18 do 61 godine života.
Završetkom obrazovanja polaznici su stekli javnu ispravu o obrazovanju/osposobljenosti koju su mogli upisati u e-radnu knjižicu.
Obrazovanje je provodilo Učilište koje je imalo ovlaštenje i suglasnost nadležnog Ministarstva i Agencije za obrazovanje, a provodilo se je od lipnja 2019. do srpnja 2020.godine.
Kroz projekt su ukupno educirana 22 polaznika odnosno polaznice  i to 3  vrtlarice, 10 vizažistica, 4 rukovatelja rovokopačem i 5  rukovatelja kombiniranim radnim strojem.
Pripadnicima ranjivih skupina – dugotrajno nezaposlenim osobama sa područja Gospića su kroz projekt pružene mogućnosti besplatnih dodatnih edukacija i stjecanje novih vještina sa ciljem lakše zapošljivosti.

 

 

Back to top