Održano edukativno predavanje u Ličkom Osiku

U sklopu projekta o promociji zdravlja i prevenciji bolesti „Okreni list“ kojem je nositelj Grad Gospić prim. Suad Gačo, dr.med. spec. opće kirurgije i grudne kirurgije, održao je u Ličkom Osiku predavanje na temu prevencije raka dojke. Dr. Gačo istaknuo je da je rak dojke najčešći zloćudni tumor u žena kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. U svijetu se otkrije jedan rak dojke svake 3 minute . U Hrvatskoj se otkrije šest novih slučajeva raka dojke dnevno.

Stogu su prevencija i samopregled od iznimne važnosti. Karcinom se ne može smanjiti ali se treba podići svijest o samopregledima, to je bolest od koje se ne mora umrijeti ako se na vrijeme otkrije.

dig
dig
dig

 

Back to top