Podijeljeni paketi higijenskih i kućanskih potrepština u sklopu projekta ZAŽELI

Nakon provedenog postupka javne nabave odabran je ponuditelj po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude te je s gospodarskim subjektom INSAKO d.o.o. Zagreb sklopljen Ugovor o javnoj nabavi higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike. Cjelokupni iznos za nabavu paketa higijenskih i kućanskih potrepština financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Po predviđenim aktivnostima projekta, korisnicima su dodijeljene potrepštine za održavanje osobne kao i higijene stambenog prostora. U razdoblju od 18. – 21. prosinca 2018. godine dodijeljeni su paketi A, B i C za 120 krajnjih korisnika. Vrijedna voditeljica projekta Marija Šikić i koordinatorica Dajana Božičević, podijelile su ukupno 360 paketa.

Back to top