Pohvala za uspješno provedenu Naj-akciju

Dana 20. studenog 2012. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu povodom Dana Konvencije UN – a o pravima djeteta održano je Savjetovanje koordinatora Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, na savjetovanju su uručene Povelje i Pohvale gradovima i općinama za uspješno provedene Naj – akcije 2012. godine.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelilo  je Gradu Gospiću Pohvalu za uspješno provedenu Naj – akciju pod nazivom Za prirodu se potrudi i kreativan budi, koja je održan u dvije faze:čišćenje sela Bužim i kreativne eko radionice u Ulici Vile Velebita u Gospiću.

Back to top