Ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova na „Gradnji nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić“

Dana 29. lipnja 2018. godine pokrenut je ponovljeni postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenje radova na „Gradnji nogostupa do Osnovne škole dr. Jure Turić“.

Više na linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1846237

Back to top