POS – Konačna lista prvenstva

Na temelju  članka 26. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 06/13), Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje,  objavljuje:

 KONAČNU  LISTU PRVENSTVA
za kupnju stana iz programa  poticane stanogradnje

Back to top