POS – Prijedlog liste prvenstva

Na temelju  članka 24. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 06/13), Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje, nakon provedenog javno natječaja, sastavilo je sljedeći:

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA
Za kupnju stana iz programa poticane stanogradnje

Back to top