Poticanje uzgoja mliječnih goveda

Gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević i direktor Veterinarske ambulante Gospić d.o.o. Tomislav Rukavina potpisali su ugovor o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda u 2021.godini.

Grad Gospić izdvajat će 150,00 kuna po prvom umjetnom osjemenjivanju goveda vlasnicima od 1-19 plotkinja, a 200,00 kuna za vlasnike sa 20 i više plotkinja iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića kao mjere kojom se doprinosi poboljšanju genskog potencijala krava plotkinja i kvalitete u stočarstvu, te održivosti poljoprivrede na područja grada Gospića..

Osjemenjivanje ima za cilj povećanje i održavanje trenutne stočne proizvodnje, u govedarstvu je to proizvodnja teladi i mlijeka.

 

 

Back to top