Potpisan ugovor o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja plotkinja za 2014. godinu

U petak, 24. siječnja 2014. god. u Uredu gradonačelnika potpisan je Ugovor o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja plotkinja za 2014. godinu.
Ugovor je ispred Grada Gospića potpisao gradonačelnik Petar Krmpotić, a ispred Veterinarske ambulante Gospić d.o.o. direktor Tomislav  Rukavina.
Ovaj ugovor jedna je od mjera kojom se doprinosi unapređenju stočarstva te održivosti poljoprivrede i ruralnog područja Grada Gospića.
Umjetno osjemenjivanje goveda priznata je i značajna uzgojno-selekcijska mjera, kojom se uz stručni nadzor postižu bolja reproduktivna svojstva goveda, učinkovito širenje poželjnih genetskih svojstava kod proizvodnih pasmina, a od značaja je i za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina.
Grad Gospić je za provedbu ovog projekta  u ovogodišnjem proračunu osigurao 50.000, 00 kuna, te će korisnici ovu financijsku potporu moći ostvariti u trenutku obavljanja stručnog zahvata i to na način da će veterinarska ambulanta prilikom izdavanja računa poljoprivrednim gospodarstvima umanjiti ekonomsku cijenu usluge za iznos subvencije Grada i o tome izdati priznanicu.
Inače, puna cijena jednog zahvata oplodnje iznosi 360 kuna, a ovim Ugovorom Grad Gospić se obvezuje subvencionirati zahvat sa 120 kuna, dakle u konačnici ovu uslugu korisnici će plaćati 240 kuna.  
Cilj ovog vida subvencioniranja je održavanje i poticanje stočarske proizvodnje kao tradicionalne i najznačajnije grane poljoprivrede na ovom području. Namjera Grada Gospića je kroz predviđena sredstva potpore doprinijeti revitalizaciji ruralnog područja i potaknuti gospodarski i socijalni razvoj.

Back to top