Potpisan ugovor za Projekt rekonstrukcije ceste na relaciji Vaganac – Kruščica

U uredu gradonačelnika danas je potpisan ugovor za Projekt rekonstrukcije ceste na relaciji Vaganac – Kruščica vrijedan 2.945.702,36 kn bez PDV-a. Ugovor je u ime Grada Gospića potpisao gradonačelnik Karlo Starčević, a u ime Izvoditelja radova V.D.M. Promet d.o.o. i FORMA NOVA zadruga za proizvodnju i usluge direktor vodećeg člana g. Domagoj Mandić.

Ovim će se zahvatom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja u sadašnjem obliku i sadašnjem stanju ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste, u prilaznu šumsku cestu A kategorije te traktorski put u također prilaznu šumsku cestu A kategorije. Rekonstrukcijom navedenih dviju prometnica će se, uz minimalan zahvat u prostoru , povećati postojeća primarna otvorenost (gustoća primarnih šumskih prometnica) i na području privatnih i na području državnih šuma te omogućiti ispunjavanje svih propisa iz Programa gospodarenja za g.j. „Kosinj – Pazarište“ te iz Gospodarske osnove za g. j. „Ostrvica“. Na taj će se način povećati razina protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova  (uzgajanja, zaštite, uređivanja i dr.), omogućiti pristup lovištu, a predmetna primarna šumska prometna infrastruktura će imati i naglašenu turističku, rekreativnu te ostalu općekorisnu funkciju.

 

 

Back to top