Potpisan ugovor za projekt "Za grad sa smiješkom"

U ponedjeljak 18.lipnja 2018.godine u Uredu gradonačelnika, gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević potpisao je Ugovor za projekt „Za grad sa smiješkom“.

DSCN1382

Naziv projekta:

„Za grad sa smiješkom“ (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0030)

Kratki opis projekta:

Projekt će se provoditi na području grada Gospića na kojem će se informirati 100% građana (12.745 stanovnika, DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom jedanaest odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijeti će se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Aktivnosti koje će se provoditi usmjerene su svim građanima, ali i pojedinim ciljnim skupinama. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Specifični cilj projekta je informiranje i educiranje te izgradnja svijesti i razumijevanja svih skupina građana grada Gospića o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Na području obuhvata projekta, grad Gospić (12.745 stanovnika, DZS 2011.), provest će se educiranje i informiranje 100% stanovništava o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Projektom će se provesti ukupno jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga pet obaveznih i šest preporučenih aktivnosti.

Projektom će doći do usmjeravanja ponašanja svih društvenih skupina grada Gospića prema poželjnom društvenom ponašanju što će rezultirati pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom radi odgovornog postupanja s otpadom. Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanje stope recikliranja i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta:

532.352,48 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

452.499,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

18.svibnja 2018. godine-18. siječnja 2020. godine

Kontakt osoba za više informacija

Marko Bošnjak, mag. oec., Viši stručni suradnik za gospodarstvo

053/658-103, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Back to top