POZIV NA IZOBRAZNO-INFORMATIVNU EDUKACIJU

U sklopu projekta „IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA“,  GRAD GOSPIĆ organizira edukaciju građana na temu:

“Uloga reciklažnog dvorišta i smanjenje količine otpada na odlagalištu”

koja će se održati u ponedjeljak, 27. rujna 2021.g. s početkom u 12,00 sati u prostorijama KIC-a Gospić, Budačka 12.

Predavač: Tajana Brajković, univ. spec. oec.

 

 

 

Back to top