POZIV NA JAVNE KONZULTACIJE – Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUO) projekta rekonstrukcije zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) sredstva za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (DF IISZA Projekt), Zajam HR-8900 koji je ratificiran 19. prosinca 2018. (NN MU 1/2019). Projektom upravljaju Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU) i Državna geodetska uprava (DGU) te su obje institucije jednako odgovorne za njegovu provedbu. Razvojni cilj Dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) ostaje isti: modernizacija sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Između ostalog ovim Projektom predviđene su i aktivnosti fizičkog ulaganja u rekonstrukciju zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske. Građevinski radovi predloženi u okviru Dodatnog financiranja ne bi potaknuli punu Procjenu utjecaja na okoliš niti u skladu s hrvatskim zakonima, niti u skladu s politikom Svjetske banke. Očekivani učinci na okoliš koji su bili predmet razmatranja lokalizirane su prirode te ih je primjerenije rješavati kroz ekološke dozvole, građevinske ugovore, inženjerski stručni nadzor gradilišta, putem lokalnih i regionalnih, općinskih zahtjeva, zahtjeva, uvjeta i odluka nadležnih institucija za kulturnu baštinu, nadzorom JPP-a i dobrim građevinskim praksama. U slučaju politika Svjetske banke, procjena utjecaja na okoliš provest će se provedbom Okvira za upravljanje okolišem te ovim Planom upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUOiS).

Pitanja zaštite okoliša, koja će se razmotriti pomoću ovih instrumenata, uključuju osiguranje sigurnosti i pogodnosti lokacija za izgradnju, pravilno upravljanje otpadom i odlaganje građevinskog otpada (uključujući i azbest), pravilno postupanje s otpadnim vodama, kontrola prašine i buke te uklapanje projektiranja građevina u okruženje. Okvir za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima (OUOD) za Projekt pripremljen je kao dio operativnih procedura i definira procedure dubinskog snimanja okoliša, prirodu PO ili PUOiS/kontrolnog popisa PUOiS-a koje je obavezno provesti za rekonstrukciju ili dogradnju ureda te primjer problema u svezi zaštite okoliša koji će bit razmatran kroz izdavanje dozvola, građenje, ugovaranje i radove na novim i/ili saniranim prostorima. Ovaj Plan izrađen je u skladu s Okvirom za upravljanje okolišem i socijalnim pitanjima broj: 2020- 11324-SV iz veljače 2020.

Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUOiS) rekonstrukcije zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske bit će javno objavljen na oglasnoj ploči grada Gospića ili recepciji, kao i u Ministarstvu pravosuđa i Jedinici za provedbu IISZA (web stranice i papirnati dokumenti na oglasnoj ploči u Ulici grada Vukovara 49, 10000 Zagreb) gdje će biti dostupni javnosti najmanje 14 dana. PUOiS će biti objavljen i na web stranicama MPU-a (https://pravosudje.gov.hr/) i IISZA Projekta (www.uredjenazemlja.hr). Objavu će pratiti poziv na slanje komentara s adresom za slanje primjedbi u elektroničkom i pisanom obliku. Pisani komentari javnosti mogu se dostaviti unutar 2 tjedna od objave dokumenta. Komentari se mogu dostaviti u pisanom obliku poštom na adresu: Jedinica za provedbu IISZA Projekta, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu: ured@zikprojekt.hr. Osim navedenog, bolnica, vojni poligon, stambeni i ostali objekti koji bi mogli biti u dometu utjecaja (radi prasine, azbesta, buke i dr.), bit će dodatno obaviješteni pismenim putem (poštom ili elektronski) ili putem oglasnih ploča. Razmatrat će se sve pisane primjedbe te će se na njih odgovoriti. Relevantne će primjedbe biti uklopljene u izvješće, a sažetak će biti privijen završnom izvješću kao dodatak.

Zajmodavac: Međunarodna banka za obnovu i razvoj

Korisnik: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Državna geodetska uprava

Izrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Projektni tim: Gordana Anđelić, dipl.ing.arh. Domagoj Sopta, dipl.ing.građ.

Plan upravljanja okolišem i socijalnim pitanjima (PUO) projekta rekonstrukcije zgrade bivšeg vojnog skladišta Matras u Gospiću za uspostavu središnje pismohrane zemljišnih knjiga Republike Hrvatske možete preuzeti:  OVDJE.

 

Back to top