Poziv predsjedniku Gradskog vijeća Grada Gospića da sazove sjednicu Gradskog vijeća

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), 15. studenog 2019. godine gradonačelnik Karlo Starčević uputio je Gradskom vijeću Grada Gospića Prijedlog Proračuna za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

S obzirom da do danas predsjednik Gradskog vijeća gdin. Petar Radošević nije odredio termin sjednice, pozivamo ga da sazove sjednicu Gradskog vijeća kako bi se na vrijeme moglo raspravljati o Prijedlogu Proračuna za 2020. godinu.

VEZANI DOKUMENTI:

Dopis gradonačelnika upućen 15.11.2019. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2020 godinu

Dopis gradonačelnika o dostavi prijedloga akata

Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2020, godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu-xlsx oblik

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Gospića za 2020. godinu

BILJEŠKE uz Proračun

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2020. godinu

Program javnih potreba u školstvu za 2020. godinu

Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne socijalne skrbi Grada Gospića za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi

Program javnih potreba u sportu

Program javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2020. godinu

Program rada Savjeta mladih Grada Gospića

Program građenja komunalne infrastrukture

Program održavanja komunalne infrastrukture

Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2020. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa

Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2020. godinu 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2020. godinu

Plan raspodjele sredstava spomeničke rente

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2020. godinu

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića za 2020. godinu

Analiza stanja sustava Civilne zaštite

Back to top