Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 26. listopada 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izvođenjem radova “Rekonstrukcija ceste na relaciji Vaganac-Kruščica”.

Evidencijski broj nabave: JNMV-06/2018

Više o tome na sljedećoj poveznici:

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Back to top