Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi  OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik

 

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi  OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati: ovdje

Troškovnik Obnova vanjske ovojnice, stropa i ugradnja led rasvjete na zgradi  OŠ “Dr. Franje Tuđmana” Lički Osik možete preuzeti: ovdje

Projektno-tehničku dokumentaciju možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 25. veljače 2019. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju ovojnica
Back to top