Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Opskrba električnom energijom

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE:

Opskrba električnom energijom

Grad Gospić, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti – Opskrba električnom energijom.

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati: ovdje

Troškovnik možete preuzeti: ovdje

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je u EOJN-u 20. ožujka 2019. godine.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Back to top