Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Priprema otvorenog postupka javne nabave: „Radovi u šumi Jasikovac – faza I“

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Radovi u šumi Jasikovac – faza I

Grad Gospić pokreće otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova „Radovi u šumi Jasikovac – faza I“, u sklopu projekta: “Promicanje održivog razvoja kroz revitalizaciju i povećanje privlačnosti šume Jasikovac”, KK.06.1.2.02.0006.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), prije pokretanja postupka javne nabave, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju najmanje pet dana od dana objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Grad Gospić objavljuje postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima za predmetni postupak javne nabave. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su da dostave Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s dokumentacijom i prilozima koji su objavljeni. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se isključivo putem EOJN RH za prethodno savjetovanje.

Prethodno savjetovanje trajat će do 23. travnja 2019. godine.

Nakon završetka prethodnog savjetovanja sukladno čl 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 101/17), izradit će se Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju.

 

Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati: OVDJE

Troškovnik možete preuzeti: OVDJE

Projektno-tehničku dokumentaciju možete preuzeti: OVDJE

Nacrt dokumentacije o nabavi je objavljen u EOJN-u

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju
Back to top